02. Toevoegen kostensoorten aan de standaard kostensoort bibliotheek